logo
home updates pdf links contact nl
Deel 1: Het gerecht
Inleiding
Hfdst. 1: Rechtsregels
Intro
Afd. 1: Rechtsbronnen
Afd. 2: Rechtstakken
Afd. 3: De rechtsstaat
Hfdst. 2: De hoven en rechtbanken ...
Intro
Afd. 1: Actoren
Intro
1. De particulieren ...
2. De advocaat
3. Politie
4. Het openbaar ...
5. De zittende ...
Afd. 2: De verschillende ...
Intro
1. Burgerlijke rechtbanken
Intro
1.1. Rechtbanken van eerste ...
1.2. Rechtscolleges van ...
2. Strafrechtbanken
Intro
2.1. Politierechtbank
2.2. Correctionele ...
2.3. Hof van assisen
2.4. Hof van beroep, ...
2.5. Een stukje ...
3. Jeugdrechtbank, ...
4. Hof van Cassatie
Overzicht
Afd. 3: Gerechtelijke procedure
Intro
1. De burgerrechtelijke ...
3.1. Kort geding
3.2. De rechtsmiddelen ...
3.3. Einde van ...
3.4. Verjaring
Nieuw document
Hfdst. 3: Bestuurlijke ...
Intro
Afd. 1: Raad van ...
Afd. 2: Arbitragehof
Afd. 3: Andere ...
Hfdst. 4: Internationale ...
Intro
Afd. 1: Europees ...
Afd. 2: Europees ...
Afd. 3: Internationaal ...
Afd. 4: Internationaal ...
Hfdst. 5: Wie controleert ...
Intro
Afd. 1: Wraking
Afd. 2: Tucht
Afd. 3: De Hoge ...
Afd. 5: Parlementaire ...
Deel 2: De pers
Intro
Intro
Intro
1. De juridische ...
2. De deontologische ...
3. De instanties ...
Intro
Afd. 1: Algemeen
Afd. 2: Belang ...
Afd. 3: Informatie ...
Afd. 4: De Raad ...
Deel 3: Bronnen van de ...
Intro
Intro
1. Algemeen
2. Tijdstip en ...
3. Bestemmelingen ...
4. Methoden van ...
5. Specifieke bepalingen ...
6. Bijlage: de ...
Afd. 2: Informatieverstrekking ...
Afd. 3: Informatieverstrekking ...
Afd. 4: Informatieverstrekking ...
Afd. 5: Informatieverstrekking ...
Intro
Afd. 1: Beperkingen ...
Inleiding
1. Standpunt van ...
2. Standpunt van ...
4. Naar een toenadering ...
5. Informatie en ...
Intro
Afd. 1: Betalen ...
Afd. 2: Betaald ...
Afd. 3: 'Overvaljournalistiek'
Afd. 4: Van observeren ...
Afd. 5: Documenten ...
Afd. 6: Undercovertechnieken
Afd. 7: Bijhouden ...
Deel 4: Gerechtelijke verslaggeving
Intro
Hfdst. 1: Recht ...
Intro
Afd. 1: Bronvermelding
Afd. 2: Hoor en ...
Afd. 4: Rechtzetting ...
Intro
Afd. 1: Algemeen
Afd. 2: Portretrecht ...
Afd. 3: Het recht ...
Afd. 4: Bijzondere ...
Intro
Afd. 1: Het vermoeden ...
Afd. 2: Laster, ...
Afd. 3: Recht op ...
Intro
Afd. 1: Het belang ...
Afd. 2: Respect ...
Afd. 3: Niet roemen ...
Afd. 4: Bescherming ...
Deel 1: Het gerecht > Hfdst. 2: De hoven en rechtbanken van de rechtsorde > Afd. 2: De verschillende rechtbanken > 1. Burgerlijke rechtbanken > 1.1. Rechtbanken van eerste aanleg > ß 5: Arrondissementsrechtbank pdf
Arrondissementsrechtbank


Zoals de naam al aangeeft, is er ťťn arrondissementsrechtbank per gerechtelijk arrondissement; in totaal zijn er 27.

Elke arrondissementsrechtbank omvat de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel.

Haar bevoegdheid bestaat in het beslechten van bevoegdheidsconflicten tussen de drie genoemde rechtscolleges. Haar beslissingen daarover zijn in principe niet vatbaar voor beroep. Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep kan hoger beroep instellen bij het Hof van Cassatie.